Informacje o oferowanych przez Sklep produktach i zasadach ich nabywania udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121).

 

Regulamin sklepu www.akcesoriabluetooth.pl

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma PRZEMYSŁAW KIERCZAK, UL.WASZYNGTONA 12/217, 15-274 BIAŁYSTOK, NIP: 5512526676
 2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które ponosi Klient, chyba że niniejszy regulamin lub umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad i są objęte 12 miesięczną gwarancją realizowaną przez sklep.
 4. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się www.akcesoriabluetooth.pl w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: contact@mpir.co.uk oraz telefonicznie dzwoniąc na numer: 510 252 584 w godz. 08:00-16:00 w dni robocze. Adres do korespondencji ul. Waszyngtona 12/217, 15-274 Białystok.

 

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane są do godz. 20:00 w następnym dniu roboczym.
 3. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego. W przypadku chęci rejestracji - wymaga się podania adresu e-mail (loginu) oraz ustawienia hasła. Po zarejestrowaniu dla Klienta tworzone jest konto umożliwiające śledzenie stanu zamówienia, rejestrowanie historii zamówień, itp.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia dla niego konta poprzez jego usunięcie lub wysłanie wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia konta na adres: contact@mpir.co.uk
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowany przez sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
 6. Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem następuje w momencie kliknięcia przez Klienta przycisku oznaczonego „Zatwierdź zamówienie”, co oznacza złożenie zamówienia (z prośbą o jego zapłatę, również w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze). Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu.
 7. W sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

          a) w przypadku zamówień płatnych serwisem Dotpay (np. kartą kredytową, przelewem mTransfer, multiTransfer, itp.) - w chwili autoryzacji transakcji (ok. godzinę od momentu zapłaty)

          b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili wpływu należności na konto www.akcesoriabluetooth.pl

      9.  Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są  w przepisach prawa polskiego, m.in. w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).

10.  Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon fiskalny.

 

WYSYŁKA

 1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
 3. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru pośrednika:
  a) Poczta Polska - czas dostawy - zwykle 1-2 dni robocze. Uwaga: W miesiącach Listopad-Grudzień dostawa może zająć więcej czasu,
  b) Kurier - czas dostawy: zwykle do godz. 16:00 na drugi dzień roboczy od wysyłki (na adresy domowe dostawa nawet do godziny 19:00),
 4. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski zależy od wybranej opcji z listy przewoźników.
 5. Wszystkie zamówienia złożone w naszym sklepie www.akcesoriabluetooth.pl są wysyłane do godz. 20:00 następnego dnia roboczego LICZĄC OD DNIA OTRZYMANIA WPŁATY ZA ZAMÓWIENIE. Oznacza to na przykład, że zamawiając towar i dokonując udanej płatności w piątek, towar zostanie wysłany w poniedziałek do godz. 20:00. Podobnie tyczy się to wszelkich świąt państwowych oraz innych dni wolnych od pracy.
 6. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe podczas transportu, zaznaczamy jednak, że dokładamy wszelkich starań, aby możliwie najlepiej zabezpieczyć przesyłkę.
 7. Czas dostawy szacowany jest na 2-3 dni robocze i zależy od przewoźnika. Czas ten może ulec zmianie z uwagi na różne czynniki takie jak: warunki atmosferyczne, duża ilość zamówień, brak kontaktu ze strony kupującego (w przypadu przesyłek kurierskich), itp.
 8. W przypadku zamówienia o wartości powyżej 399 zł sklep pokrywa koszty przesyłki.
 9. Sklep pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg obowiązującego cennika w przypadku gdy kupujący błędnie wypełnił adres jej doręczenia.
 10. Z nami kupujesz bezpiecznie - jeżeli Twoja przesyłka zaginie to wyślemy Ci ją ponownie.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość :
  1. wiadomością e-mail, na adres contact@mpir.co.uk,
  2. w formie pisemnej, na adres ul.Waszyngtona 12/217, 15-274 Białystok,
 3. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  - dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez www.akcesoriabluetooth.pl oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do nas w stanie nie zniszczonym.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. www.akcesoriabluetooth.pl, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 3. Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli nie zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 REKLAMACJE

 1. Gdy towar posiada wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów o rękojmi zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) należy go odesłać na adres sklepu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis stwierdzonych wad. Dodatkowe dołączenie dowód zakupu towaru, tj. paragonu fiskalnego lub jego kopii pozwoli na sprawniejsze załatwienie reklamacji.
 2. Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy www.akcesoriabluetooth.pl nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych jest PRZEMYSŁAW KIERCZAK, UL.WASZYNGTONA 12/217, 15-274 BIAŁYSTOK, NIP: 5512526676
 2. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy, której stroną jest Klient lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta.
 3. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Kupującego, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
 4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych klient ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
 5. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Kupujący powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
 6. O każdej  zmianie  Regulaminu  Właściciel sklepu internetowego powiadomi  zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 7. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 8. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres contact@mpir.co.uk